← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΙΚΤΟΡ1Κ-Π7Ξ
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-01-15
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 12-2013 ΤΗΣ Β΄ Β-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δασική Υπηρεσία
Β΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΙΚΤΟΡ1Κ-Π7Ξ/document.pdf