← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω6ΦΖΟΡ1Κ-ΩΓ2
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-01-15
Θέμα
Απόφαση 2-1993 της Β΄ Βθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Αθηνών
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΦΖΟΡ1Κ-ΩΓ2/document.pdf