← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
74ΛΗΟΡ1Θ-ΩΟΜ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-02-15
Θέμα
Διαβίβαση Απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. 20/2014
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/74ΛΗΟΡ1Θ-ΩΟΜ/document.pdf