← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω90ΛΟΡ1Θ-ΛΟΒ
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-02-15
Θέμα
Διαβίβαση Απόφασης Ε.Ε.Δ.Α.
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω90ΛΟΡ1Θ-ΛΟΒ/document.pdf