← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
BIY1OR1I-B2H
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-02-15
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΤΙΣΤΟΥ ΜΑΤΡΩΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
763868.9300
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4177475.7500