← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
10003/17-10-2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-02-15
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 10003/17-10-2008) ύστερα απο αίτημα
του Μίχου Κων/νου του Γεωργίου
στην περιοχή οικισμού Ζιζανίου της Τοπ. Κοιν. Καπλανίου
Δημ. Ενοτ. Κορώνης, του Δήμου Πύλου-νέστορος.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πύλου - Νέστορος
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
307356.05
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4078185.93