← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1066
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-02-15
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (1066-2005) ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΧΗ ΜΑΖΟΥΠΑ ΠΑΓΩΝΔΑ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
753571.075
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4172667.429