← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΥΑΡΟΡ1Ι-ΥΚΧ
Αρ. πρωτοκόλλου
13668
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-15
Θέμα
πράξη χαρ/σμού εμβαδού 16.719,00 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΒΟΛΙΑΝΟΥΣ» της Τ.Κ. Σαγκρίου,, Δ.Ε. Νάξου, Δήμου Νάξου & μικρών Κυκλάδων, ΠΕ Κυκλάδων και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών (1,2,…,39,1) στο από Ιούνιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Γ. ΣΑΛΤΕΡΗ, Α.Μ. 116870, κλίμακας 1:500, καθώς και στο επισυναπτόμενο σε αυτό απόσπασμα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΤΣΙΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
625282
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4096371