← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
121/507/11-01-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-15
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ. 121/507/11-01-2010 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΚΛΑΣ ΒΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΣΤΡΑΒΗ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ '' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΘΕΚΛΑ ΒΑΣΣΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
691272.87
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4321144.62