← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΜ3ΔΟΡ1Ι-ΤΛΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
13661
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-15
Θέμα
πραξη χαρ/σμού εμβαδού 5.566,93 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ» της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, Δ.Ε. Νάξου, Δήμου Νάξου & μικρών Κυκλάδων, ΠΕ Κυκλάδων και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών (1,2,…,32,1) στο από Αύγουστο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Β. ΔΕΓΑΪΤΑ, Α.Μ. 104869, κλίμακας 1:250, καθώς και στο επισυναπτόμενο σε αυτό απόσπασμα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΩΝΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
621552
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4101621