← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΚΩΕΟΡ10-ΔΕΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
931/41637
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-03-15
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-1979 (αρ.πράξης 931-41637-9-3-2015) κατόπιν αιτήματος της ετ. TRADE LOGISTICS ΑΒΕΕ στην θέση «Πάτημα» ή «Στέρνα» ή «Βούρλα Αντώνη» Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
TRADE LOGISTICS AEBE
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Τανάγρας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
465855.60
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4243039.65