← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
67ΩΑΟΡ1Ι-2ΔΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
16656
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-03-15
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το αρ. 14 Ν.998-79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 Ν.4280-14, ύστερα από αίτημα της Ευαγγελίας Πράσινου, στη θέση «ΔΕΜΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ευαγγελία Πράσινου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
634922.203
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4081328.310