← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
69ΧΝΟΡ1Γ-Κ6Ω
Αρ. πρωτοκόλλου
13470/1062
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-03-15
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Σουλίου
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
204264.85
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4361480.23