← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΓΦΒΟΡ1Γ-Λ6Φ
Αρ. πρωτοκόλλου
13351/1054
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-03-15
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ηγουμενίτσας
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
191194.76
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4364757.14