← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΙΚΗΟΡ10-ΑΤΑ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΕΗ5ΟΡ10-ΔΡ0
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-05-17
Θέμα
ΑΡΙΘΜ. 5-2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%9F%CE%A110-%CE%91%CE%A4%CE%91/document.pdf