← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4308 π.ε./04.02.1986
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-06-18
Θέμα
Ανάρτηση πληροφοριακού εγγράφου που αφορά χαρακτήρα εδαφικής έκτασης, ύστερα από αίτημα του Νικολάου Τούντα, στη θέση "ΤΣΑΡΟΥΧΙ-ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΜΑ" της νήσου Κέας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Νικόλαος Τούντας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κέας
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
533768.249
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4168412.492