← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω1ΥΩΟΡ10-Ξ5Ρ
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-03-19
Θέμα
Η ΑΡΙΘΜ. 2-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A91%CE%A5%CE%A9%CE%9F%CE%A110-%CE%9E5%CE%A1/document.pdf