← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΓΙ3ΟΡ1Φ-0Μ8
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΔΚΕΟΡ1Φ-5ΨΝ
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-03-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 98 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%93%CE%993%CE%9F%CE%A11%CE%A6-0%CE%9C8/document.pdf