← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2928/11-09-2001
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-03-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ.2928/11-09-2001 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΡΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΑΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΚΕΦΑΛΟΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΔΑΡΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
675628.44
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4350605.36