← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΒΓΡΟΡ1Κ-ΘΤΑ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΕΥΧΟΡ1Κ-ΕΑΩ
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-03-19
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%92%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%98%CE%A4%CE%91/document.pdf