← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω66ΙΟΡ1Θ-ΗΑ9
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΨΞΧ6ΟΡ1Θ-ΜΔΝ
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-04-19
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 9-2019 Απόφασης<br /> Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A966%CE%99%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%97%CE%919/document.pdf