← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΑΑΓΟΡ1Θ-9ΗΘ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6ΛΤΞΟΡ1Θ-096
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-04-19
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 3-2019 Απόφασης<br /> Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%91%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A11%CE%98-9%CE%97%CE%98/document.pdf