← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΑ6ΕΟΡ1Φ-6ΣΓ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΙΡ2ΟΡ1Φ-ΣΒΡ
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-04-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 2-2018 Τ.Ε.Ε.Α
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%916%CE%95%CE%9F%CE%A11%CE%A6-6%CE%A3%CE%93/document.pdf