Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7162/7162/6-7-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-04-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (αρ.πρ. 7162/7162/6-7-2010) ύστερα από αίτημα της «ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΕΠΕ» στην περιοχή «Πλαγιές, Μυρτίλα, Μπιζάτικα, Γιαλός Μυρτίλα» Πέλεκα περιφέρειας Δήμου Παρελίων Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΕΠΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
141188.5346
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4389997.2281