← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
69314
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-04-19
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions//document.pdf