Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
13606/13606/16-9-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-04-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (αρ.πρ. 13606/13606/16-9-2010) ύστερα από αίτημα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ Ε.Π.Ε στην περιοχή «Κοντογιαλός» Πέλεκα περιφέρειας Δήμου Παρελίων Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ Ε.Π.Ε
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
140648.4115
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4390032.5348