← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
71ΞΠΟΠ1Κ-ΒΙ4
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-04-19
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71%CE%9E%CE%A0%CE%9F%CE%A01%CE%9A-%CE%92%CE%994/document.pdf