← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
78ΞΕΟΡ10-ΖΨΟ
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-04-19
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 3-1996 απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Φθ-δας »
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78%CE%9E%CE%95%CE%9F%CE%A110-%CE%96%CE%A8%CE%9F/document.pdf