← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4443/2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-04-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4443/2004 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λήμνου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
591318
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4414333