← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΖΘΖΟΡ10-8Χ3
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-04-19
Θέμα
«Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 3-2014 απόφασης της 2ης Α-βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α Ν. Φθ-δας»
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%96%CE%98%CE%96%CE%9F%CE%A110-8%CE%A73/document.pdf