← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω8ΦΞΟΡ1Φ-Δ69
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΨΒΛ0ΟΡ1Φ-Ι6Ι
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-04-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 21-2017 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 185944-09-08-2017 (ΑΔΑ:ΨΒΛ0ΟΡ1Φ-Ι6Ι) ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A98%CE%A6%CE%9E%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9469/document.pdf