← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6Δ1ΝΟΡ1Φ-ΕΗ0
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-05-19
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions//document.pdf