← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΕΙΞΟΡ1Θ-ΞΛΟ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
69751
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-05-19
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%9E%CE%9B%CE%9F/document.pdf