Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2544
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-05-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 7.220,59 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Μαμαντόπουλου Ανδρέα στην περιοχή « Φέρμα» ,της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μαμαντόπουλος Ανδρέας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ιεράπετρας
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
668530.01
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3876539.98