← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6103/14-10-2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-05-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΜ 1127 και ΚΜ 1132 ΓΑΙΩΝ ΛΑΡΔΟΥ (ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου