← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7049/21-11-1985
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-05-19
Θέμα
Έγγραφο δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης ΚΜ 102 ΓΑΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
χχχχχχχχ
Υ (ΕΓΣΑ 87)
χχχχχχχχ