← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω08ΕΟΡ1Θ-ΠΜΒ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
69747
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-05-19
Θέμα
η υπ' αριθ. 53-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 13.210,41 τμ που κείται στη θέση "Κοπράνες" Κατσικίων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Κρασανάκη Ιωάννου)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A908%CE%95%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A0%CE%9C%CE%92/document.pdf