← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΓΠΨΟΡ1Θ-ΥΨ3
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
69838
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-05-19
Θέμα
η υπ' αριθ. 09-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 300.437,76 τμ που κείται στη θέση" Πυρόβολος" Ξεροκάμπου ΤΚ Ζήρου, ΔΕ Λεύκης του Δήμου Σητείας ( κατόπιν αντιρρήσεων των Γαλανάκη Παπαθανασάκη Θεοδώρας και Κοντολαιμάκη Παπαθανασάκη Σταυρούλας)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%93%CE%A0%CE%A8%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A5%CE%A83/document.pdf