← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
26450/26450π.ε./27-4-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-05-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (αρ.πρ. 26450/26450π.ε./27-4-2010) ύστερα από αίτημα της Cosmote A.E. στην περιοχή Λάκκας Παξών
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Cosmote A.E.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Παξώ
Χ (ΕΓΣΑ 87)
166822.0950
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4348717.9680