← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2670/10-5-2019
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-05-19
Θέμα
Ανακοίνωση πληροφοριακού εγγράφου για τον χαρακτηρισμό έκτασης.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΒΑΡΔΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρεθύμνου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
537930.00
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3912265.95