← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6888/22-12-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-05-19
Θέμα
Έγγραφο: Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης. Θέση Πλατύολος (Μυλωνάς Γεώργιος του Ηλία)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μυλωνάς Γεώργιος του Ηλία
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου