← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
480/15-2-1996
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-05-19
Θέμα
Απάντηση επί αιτήσεως θέση Σταυρί (Ευδοξια συζ. Ιωάννου Χαλκιά).
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ευδοξια συζ. Ιωάννου Χαλκιά
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου