← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
854/18-2-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-05-19
Θέμα
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης. Θέση Παχειά Οργιά, Κρδάμενας Κω (Ευδοξία συζ. Ιωάννου Χαλκιά).
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ευδοξία συζ. Ιωάννου Χαλκιά
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου