← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3497/26-8-1980
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-05-19
Θέμα
Βεβαίωση ΚΜ 101 γαιών Κοσκινού (Μερόπη Χριστοφίδου του συζ. Νικολαου)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μερόπη Χριστοφίδου του συζ. Νικολαου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου