← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΦΔΛΟΡ1Υ-ΗΒΖ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
53288
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-05-19
Θέμα
Απόφαση 1-2019 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A6%CE%94%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%97%CE%92%CE%96/document.pdf