← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
56551/15226/12-10-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-05-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, ύστερα από αίτημα του κ. Αλέξανδρου Μπαζιώτη του Αποστόλου, στην περιοχή «Λυκοχωριό ή Αγ.Παρασκευή» Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε.Αχαΐας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μπαζιώτης Αλέξανδρος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αιγιαλείας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
320101.24
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4233760.85