← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2711/26-07-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-06-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 2711/26-07-1988 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΙΡΠΙΝΤΗΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΛΑΚΚΟΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΙΡΠΙΝΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
659554.83
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4343258.40