← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω7ΩΩΟΡ1Φ-17Ω
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Ψ7ΒΕΟΡ1Φ-ΞΞΡ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-06-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 2-2019 ΤΕΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A97%CE%A9%CE%A9%CE%9F%CE%A11%CE%A6-17%CE%A9/document.pdf