← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7Ζ8ΑΟΡ1Υ-ΨΛΒ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6ΒΡΧΟΡ1Υ-ΟΚΠ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-06-19
Θέμα
Ανάρτηση και διαβίβαση της υπ’αριθμ. 2-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Έβρου
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%968%CE%91%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A8%CE%9B%CE%92/document.pdf