← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
676/23-2-1993
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-06-19
Θέμα
BΕΒΑΙΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΗΜΑΝΤΑΤΑ ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κεφαλονιάς
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
194210.463
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4224834.296